KADK 

Læring 1:1

Kundskab om materialers egenskaber og samlinger forener bygningskultur og læring i udbiklingen af fremtidens smukke byggeskik. To gange om året underviser vi ca. 60 elever på KADK, afdeling Kulturarv, Transformation og Restaurering i tektonik. Kurserne udføres i byrummene ved Arkitektskolen i en vekselvirkning mellem forelæsninger, værkstedkurser og byggepladsarbeide. I fellesskap bygges en pavillon eller et bygningværk. Udgangspunktet er støbning, stabling eller sammenføjning. Kurserne giver læring gennem hænderne og drives frem med stort engagement og samarbeide på tværs af de studerende.

Sted:  KADK, København, Danmark

Ydelse:  Undervisning

Tidspunkt: 2013- i dag

Areal:  7- 25 m2
Klient:  KADK

KADK
KADK
KADK
KADK
KADK
KADK
KADK

EVERYDAY APS

Esromgade 15, rampen opg 2

2200 København N

Morten Gehl +45 24652221

Lin Skaufel +45 26110939

KADK

Tektonik kursus træsamlinger