Odderøya

Sted:  Odderøya, Kristiansand, Norge

Ydelse:  Parallelopdrag

Tidspunkt: 2014

Areal:  3000 m2
Klient:  Kristiansand Kommune

Team: DRMA, 1:1 Landskab, ÅF Lighting, Papirbredden Innovasjon

Odderøya - ny forbindelse til centrum 

Kommunedelplan (2014) for Kvadraturen og Vestre Havn definerede behovet for en ny kulturakse i byen mellem Kristiansands centrale punkt, torvet, og ned til teater- og koncerthuset Kilden på Odderøya. Et vigtig punkt på kulturaksen var formidlingspladsen og «indgangspartiet» til Odderøya. Kristiansand kommune ønskede med parallelopdraget at få indspil til, hvordan denne plads kunne omdannes fra tidligere parkeringsplads/vejkryds, til et attraktivt møde med Odderøya.

Teamet løste opgaven med udgangspunkt i stedets stærke historiefortælling, materialitet, brugere og herlighedsværdier. Forbindelsen blev delt ind i tre sekvenser, som hver især tilrettelagde for stedskarakter, atmosfære, bevægelse, byliv og ophold. 

Belysning var et vigtigt omdrejningspunkt for at øge brugen i aftentimerne samt bidrage til større oplevelse af tryghed i området.

Elementer, motiver, farver og materialer fra området blev hentet ind i udformningen af byrummenes udformning. 

Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya
Odderøya