Bryggebyen_Eksteriør_Cam07_v2.jpg
Everyday_Herlev_Intro_.png

Herlev

Stedsudvikling med lokal historie-fortælling

Vindholmen ligger strategisk placeret og er regionalt udpeget til udbygning i Arendal. Stedets ejer, Arendal Fossekompani, bad teamet om at udforme et planforslag på den 60.000 m2 store grund. Planen indeholder ca. 750 boliger, kontorer og kultur i varierende bebyggelsestypologier. Bebyggelsen etableres med afsæt i de historiske spor, som danner områdets fremtidige sociale fællesrum.

Visionen er, at stedet fremhæves og frigives, så alle de naturlige herlighedsværdier, historier og kulturværdier lever videre og udvikles i den kommende bydannelse. Planen stræber efter at skabe  harmoni og balance med både den lokale arkitektur og den naturskønne placering.  Det fremtidige liv på Vindholmen vil udspille sig i en bydel med egenart og sjæl. 

Planen kobles godt op med cykel- og fodgængerforbindelser til naboområder og Arendal by. Bydelen er udviklet til gåture og god gåkvalitet i øjenhøjde. 

 

Sted: Vindholmen, Arendal, Norge

Ydelse: Masterplan, Områdeplan, Regulering

Tidspunkt: 2016- igangværende, 

Status: Byggestart 2018. Udvikles over de næste 15 år

Areal: 80.000m2, 700 boliger + kultur og næring

Klient: Arendal Fossekompani AS

Team: Sted & Atelier Lorentzen Langkilde

Bryggebyen
Bryggebyen
Bryggebyen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
EVERYDAY_Vindholmen_12
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen
Bryggebyen Vindholmen