top of page
Everyday_Bystævneparken_1.jpg
Bystævneparken_2.png

Bystævneparken

Gro et naboskab

Bystævneparken skal udvikles til et nyt byområde, med plejeboliger, skole, børneinstitutioner, samt rundt 700 boliger.  Projektet bygger en plan op rundt de historiske spor på stedet samt en struktur der understøtter en social aktiv bydel. 

 

Det nye Bystævneparken indgår i et byfællesskab med den omkringliggende Husum by, Volden, Tingbjerg som grænser op til kvarteret.  

 

Fællesskabstanken føres ud  i en række skalerede fællesskaber og synergier mellem boligområder, skole,  daginstituioner, plejecenter, madproduktion mm. Aktiviteter og funktioner der vil  fungere som bylivsgeneratorer i den nye bydel og bringe mennesker og funktioner sammen om byen.

Sted: Bystævneparken, København, Danmark

Ydelse:  Inviteret konkurrence  (1. præmie) og Helhedsplan

Tidspunkt: 2018 - pågår 

Areal:  ca. 100.000 m² m2 

Klient: Københavns Kommune

Team:  Primus arkitekter og  Sted By- og landskabsarkitekter

Bystævneparken
Bystævneparken
Bystævneparken
Bystævneparken

Se også:

EVERYDAY_Byplan.png
170818_etagehøjder_u_outline.png

Bryggebyen

Nittedal

8006311466_323a77ef84.jpg

Nærheden

Everyday_Thune_Intro.3.png

Thune

Everyday_Skæring_Intro_2.png

Skæring

160425__Hønefoss_elv.jpg

Hønefoss

Tilbage til Projekter

bottom of page