Nittedal

Tæt bokvalitet i samspil med naturen

 

Nittedal vokser markant, og kan tilbyde god livskvalitet tæt på Oslo og Marka. Et parallelopdrag, udskrevet af Nittedal Kommune, ønskede at belyse, hvordan en helhedsudvikling af det nye Nittedal centrum kunne forekomme. Forslaget havde fokus på tæt urbanitet i samspil med naturkvaliteter og det enkelte steds kvaliteter.

Bebyggelsestruktur, mobilitet, parkerings-strategier samt tæthed blev løst med udgangspunkt i en fortolkning af landskab, kulturhistorie og klimatiske forhold. Sekvenser af byrum, gadeforløb og grønne forbindelser koblede Nittedal sammen på langs og tværs. 

Den planlagte «Nittedalsbane» blev vævet ind i nabolagene og det topografiske landskap. Forslaget indarbejdede en lav, tæt struktur med en bebyggelseprocent på mellem 100 og 300 %. Bokvalitet blev funderet på sociale fællesskaber og områdets herlighedsværdier. Arbejdet skal bruges som underlag for reguleringsarbejdet for det nye Nittedal centrum.

Nittedal

Historisk kort

Nittedal

Bykvarter

Bykvarter

Tæthed og høyder

Nittedal

Dagens situation

Nittedal

Flomudfordringer