Thune

Everyday_Thune_Plan med tekst.jpg
Everyday_Thune_Intro.3.png

Stedsudvikling med lokal historie-fortælling

Thune Mekaniske Værksted i Oslo skal blive et vitalt bymiljø og levende nærmiljø som bygger op under områdets kulturarv. Thune skal udvikles i pagt med områdets kvaliteter, ved at bruge udvikling til å forædle, aktivere og frembringe kulturarven på en bærekraftig og levende måde.

 

Idag er Thune et centrumsnært erhversområde på 30.000 m2 med en ældre industribebyggelse med forskellig grad af bevaringsværdi. 

 

I projektet har vi  synliggjort hvordan Thune kan videreudvikles og hvilke muligheder som åbner sig for  Oslo og nærområdet. Vi har undersøgt hvordan området gennem udvikling, med tiltag for bylivet, byrummene og bebyggelsen kan skabe en destination hvor kulturarven er bærebjælken. Vi mener en bærekraftig byudvikling af Thune vil styrke kulturværdierne og gøre disse mere tilgjengelige for byens borgere ved at transformere Thune til en aktiv del av byen. På den måde vil kulturarven i større grad blive brugt og dermed kunne formidle historien om Thunes Mekaniske Verksted mye bredere enn i dag hvor området er mer eller mindre lukket. 

 

Sted: Thune, Oslo, Norge

Ydelse: Planudvikling og høringsdokument

Tidspunkt: 2016- igangværende 

Status: Afventer

Areal: 30.000m2, 250 boliger + kontor, kultur og næring

Klient: Oslo House

Team: Tuvalu Arkitekter, Ellen de Vibe, Substrata, Probiz og Supernatural