top of page

Hønefoss

Ringerike Kommune udskrev et parallelopdrag i 2016 for at belyse, hvordan Hønefoss by kan rumme fremtidens mange nye beboere inden for gåafstand til centrum.

Scenografiske Hønefoss skal fortættes på en stedlig og intelligent måde. Hønefoss skal være mødeplads for regionen og manifestere sig som et attraktivt sted at bosætte sig, i pendler-afstand til Oslo. En position byen får i kraft af et nyt hurtigtog til Oslo. 

Teamet udviklede en varieret fortætningsplan for 10.000 nye boliger. Otte nye, karakterfulde og lokaltilpassede nabolag nedfældede sig i og rundt om eksisterende bykvarterer. De nye strukturer blev brugt til at åbne for byens herlighedsværdier og synliggøre dens kulturarv. Samlet set fik byen således en varieret bystruktur, som reflekterede og indarbejdede Hønefoss' særegne kvaliteter. 

Fortætning i eksisterende bycentrum

Sted: Hønefoss, Norge

Ydelse:  Parallelopdrag

Tidspunkt: 2016

Areal:  690.000 M2 med 10.000 nye boliger

Klient: Ringerike Kommune

Team: DRMA, Papirbredden Innovasjon og Rambøll Dreiseitl

Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

Se også:

EVERYDAY_Byplan.png
170818_etagehøjder_u_outline.png

Bryggebyen

Nittedal

8006311466_323a77ef84.jpg

Nærheden

Everyday_Thune_Intro.3.png

Thune

Everyday_Skæring_Intro_2.png

Skæring

Tilbage til Projekter

bottom of page