top of page
Everyday_Grønne_Ringen_Hovinbyen_Plan.jp

Grønne Ringen Hovinbyen

Everyday_Grønne_ringen.png
Grønne ringen
Grønne ringen
Grønne ringen
Grønne ringen
Grønne ringen
Grønne ringen
Grønne ringen
Grønne ringen

Sten for sten

Hovinbyen er Oslos største byudviklingsområde, med rundt 100.000 fremtidige beboere. Den Grønne Ringen skal samle Hovinbyens otte bydeler og skabe en identitet for hele området samt de ulige delområderne. Ringen er en 6,5 km. lang tursti gennem varieret landskab og bebyggelser. Parallelopdraget gik ud på at skabe en helhedelig og let læsbar rute, der bidrager og motiverer til sociale møder og bevægelse. Den Grønne Ringen har som ambition om at være en by-destination, et sted der bidrager og løfter hele byen. 

 

Projektet tog sin inspiration i den norske turkulturen, der er bygget op af kulturelle og fysiske komponenter: - Landskab, mærkning, målpunkter og dugnadsånd. 

 

Ringen samles rundt en overordnet fortælling om at være: ”Hele byens Hage”,  en grøn og aktiv historie, der er folkelig og generøs. Ringen får med hage-tematikken et lidt ”hjemlig” præg, noget der understøtter karakteren af Hovinbyen som et sted hvor man bor. 

 

I Hovinbyen vil udbygges til det ugenkendelige de næste tiår. Her ligger lag med historier og materialer fra byg, strukturer og vejanlæg der skal flyttes, rives og viskes bort. Disse materialer foreslås indflettet i områdets fremtidige way-findings elementer- mærkningen.  Den Grønne Ringen foreslås at udvikle sit eget materiale; Hovinbyen-  terrazzoen. En urban terrazzobetong der består af materialer fra byg og anlæg der skal rives, samt fortæller historier om det som har vært. 

 

Sted: Hovinbyen, Oslo, Norge

Ydelse: Parallelopdrag Designkoncept

Tidspunkt: 2018-19

Status: Afsluttet

Klient: Oslo Kommune

Team: Permafrost, Sted, Fabel Arkitekter og Light Bureau

Odderøya

Tilbage til Projekter

Nuuk kajak.png

Stærevej

Nuuk

haubarg01_fritlagt.png

KADK

Se også:

Everyday_Skummeslov_intro.png

Skummeslövsstrand

bottom of page