top of page

Urbanplanen

Fra introvert enklave til intregreret bydel

Solvang Kvarteret indgår som en del af Urbanplanen i København. Et udsat boligområde udbygget i 60'erne, med 2.500 boliger med i alt cirka 5.400 beboer. Forslagets mål for Solvangkvarteret var, at området skulle tilføres en ny tilgængelighed, at kvarteret skulle opleves som trygt, venligt, attraktivt - og at det var let at orientere sig. 

 

De mest velfungerende bydele i København husker man ikke for deres bygninger, men for deres byliv og byrum. Vi ønskede at tilføre steder, der generøst giver til byen, så  bydelens herlighedværdier rakte ud over områdets eksisterende grænser og barrierer og inviterede bredt. Bynaturen blev udformet som et floddelta, hvor grønne rumforløb etablerede floddelta-formede lavninger og bakker, der leder vandet og skaber fortættet bynatur med rig variation såvel rumligt som sanseligt. Formerne brød med den eksisterende regelmæssighed i urbanplanens bebyggelse og landskab. 

Den tilføjede bygningsmasse blev anlagt med en klar og klassisk københavnerbystruktur udgjort af et gennemgående vejsystem kombineret med lukkede karréer med private gårdrum. Strategien tager udgangspunkt i en række strukturelle principper, som vil resultere i social robusthed og en attraktiv kvartersdannelse. 

Urbanplanen
Urbanplanen
Urbanplanen
Urbanplanen

Sted:  Urbanplanen, København, Danmark

Ydelse:  Anbuds konkurranse

Tidspunkt: 2016

Areal:  22.000 m2 byg
Klient:  København Kommune

Team:  Primus, Masu Planning og PLH

Se også:

EVERYDAY_Byplan.png

Bryggebyen

8006311466_323a77ef84.jpg

Nærheden

Everyday_Thune_Intro.3.png

Thune

Everyday_Skæring_Intro_2.png

Skæring

160425__Hønefoss_elv.jpg

Hønefoss

Stærevej

Tilbage til Projekter

bottom of page