Everyday_Tangenkai_14.jpg
Everyday_Tangenkaia_Intro.png

Tangenkaia

Rundtom Tangenevja 

DEN SIRKULÆRE BY

Parallelloppdrag om fremtidens utvikling av Tangenkaia

Utviklingen av Tangen gir en mulighet for naturen, menneskene og byen til å ta kaikanten tilbake på historiens premisser;  til å ta med seg områdets særpreg inn i en gradvis utvikling fra et spesialisert, lukket område til en åpen, mangfoldig del av Drammen.   

 

Vi har undersøkt områdets potensial gjennom tre ulike scenarier:

- det naturbaserte Tangen

- det kulturarvbaserte Tangen

- det fellesskapsgenererte Tangen

Utviklingsstrategien vi nå foreslår er basert på innsikt og læring fra disse perspektivene, og handler om tre primære grep:

natur - med startpunkt ved utløpet av Kobbervikselva, fjerner vi betongkai og etablerer en evje, et bekkedelta med meandrerende vannløp mellom mudderbanker, halvøyer og holmer. Etterhvert som området utvikles, vokser evja og omfatter til slutt hele den delen av kaia som ikke er vernet. Massene gjenbrukes på kaia, skaper terreng i gårdsrommene, og forgrønner møtene med broparken og Slippen.

Sted: Tangenkaia, Drammen,  Norge

Ydelse: Parallelopdrag

Tidspunkt: 2020

Status: Afsluttet

Areal: 1.400 Boliger + kontorer og kultur

Klient: Tangenkaia Eiendom AS

Team: DRMA, Asplan Viak, Insam. Økolog Christian E. Mong

Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia
Tangenkaia