top of page

Vestby

De 2000 havers by

Vestby centrum (tæt på Oslo) er vokset frem rundt om landbrug og jernbane. Stedet indeholder i dag et mangefold af byggestilarter og tidsaftryk. Parallelopdraget skulle bidrage til at belyse udviklingen af det fremtidige Vestby centrum. Centralt i opgaven var integrationen af det planlagte IKEA-varehus i bystrukturen. 40 grundejere i området skulle tilslutte sig planen efterfølgende.

Vestby har fra gammel tid været et vigtigt infrastrukturelt knudepunkt og er udpeget som et regionalt fortætningspunkt  i Oslo-regionen. Det kommende hurtigtog vil etablere en attraktiv og effektiv pendlerafstand til Oslo. Forslaget gav et bud på en fortætning med 2000 nye boliger i en struktur, som forenede eksisterende grønne kvaliteter med en stor fortætning. Vestby centrums gårde, Grøstad, Randem og Nordby blev udgangspunkt for det fremtidige byrumsnetværk. Rekreative ruter til den omkringliggende natur samt nye handelsruter gennem området gav en ny type forstad - et attraktivt alternativ til centrum og de eksisterende parcelhuskvarterer. 

 

Sted:  Vestby, Stor Oslo, Norge

Ydelse:  Parallelopdrag

Tidspunkt: 2014- 2015

Areal: Ca. 26,5 Ha, 2000 boliger
Klient: Vestby Kommune
Team: PIR II og Hjellness Konsult

Se også:

EVERYDAY_Byplan.png
170818_etagehøjder_u_outline.png
8006311466_323a77ef84.jpg
Everyday_Thune_Intro.3.png
Everyday_Skæring_Intro_2.png
160425__Hønefoss_elv.jpg

Hønefoss

Nærheden

Thune

Skæring

Nittedal

Bryggebyen

Tilbage til Projekter

bottom of page