Fornebu

Flyplads bliver hjem

Parallelopdraget, udskrevet af Bærum Kommune, ønskede at belyse en øget fortætning i området i forhold til tidligere udviklingsplaner. Fornebu er ved at blive transformeret til en ny bydel i Oslo-regionen. Bydelen har en rig kulturarv med mange herlighedsværdier og en høj andel af uddannelses- og kulturinstitutioner.

 

Teamet udviklede en plan, hvor kulturhistorien blev brugt som fundament til den fremtidige bebyggelsesplan. Eksisterende bygninger fra den gamle lufthavn blev transformeret til at rumme de mange nye kultur- og uddannelsesinstitutioner, som området skal have. En tæt, ny byudvikling blev etableret i tre forskelligartede nabolag omkring den eksisterende struktur. 

Et sammenhængende aktivt byrumsforløb, med byrum, landskabsrum, områdets destinationer og funktioner dannede attraktive sekvenser af forskelligartede møderum. Her var der tilrettelagt optimale gang- og cykelforhold, et sted hvor områdets brugere kunne mødes.

Sted: Fornebu, Bærum, Norge

Ydelse: Parallelopdrag

Tidspunkt: 2016 

Areal: 290.000 m2 

Klient: Bærum Kommune

Team: Arkitema København, MOE

Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu
Fornebu